Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Zarządzenia Burmistrza Toszka jako organu gminy - rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.9.2018 Burmistrza Toszka z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 19 lutego 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.8.2018 Burmistrza Toszka z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pniowie przy ul. Srocza Góra, oznaczonej ewidencyjnie jako działka o numerze 1190/99

PDFZarządzenie Nr 0050.7.2018 Burmistrza Toszka z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2017/2018

PDFZarządzenie Nr 0050.5.2018 Burmistrza Toszka z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 8 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

PDFZarządzenie nr 0050.4.2018 Burmistrza Toszka z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 8 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.5.2018 Burmistrza Toszka z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2017/2018

PDFZarządzenie Nr 0050.2.2018 Burmistrza Toszka z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie planu finansowego na rok 2018 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.1.2018 Burmistrza Toszka z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie planu wykonawczego budżetu Gminy Toszek na rok 2018
 

Dane kontaktowe
Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: 32 237-80-00
fax: 32 233-41-41
NIP: 9691605695
e-mail:
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 17.00
Piątek 7.00 - 13.00