Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Zarządzenia Burmistrza Toszka jako kierownika urzędu - rok 2018

PDFZarządzenie Nr 120.15.2018 Burmistrza Toszka z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.14.2018 Burmistrza Toszka z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.13.2018 Burmistrza Toszka z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Miejskiego w Toszku, które nie są otwierane przez Biuro Obsługi Interesanta

PDFZarządzenie Nr 120.12.2018 Burmistrza Toszka z dnia 26 lutego 2018 r. uchylające Zarządzenie nr 49/2011 Burmistrza Toszka z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: określenia listy przesyłek wpływających do Urzędu Miejskiego w Toszku, które nie są otwierane przez pracownika sekretariatu.

PDFZarządzenie Nr 120.11.2018 Burmistrza Toszka z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.10.2018 Burmistrza Toszka z dnia 13 lutego 2018 r. uchylające Zarządzenie nr 91/2004 Burmistrza Toszka z dnia 13 września 2004 r. w sprawie: procedury wewnętrznej kontroli przygotowania umów o dotacje udzielane z budżetu Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 120.9.2018 Burmistrza Toszka z dnia 13 lutego 2018 r. uchylające Zarządzenie 90/2004 Burmistrza Toszka z dnia 8 września 2004 r. w sprawie: procedury kontroli terminowości wpłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

PDFZarządzenie Nr 120.8.2018 Burmistrza Toszka z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustaleni harmonogramu przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Toszku oraz wzorów spisów zdawczo-odbiorczych

PDFZarządzenie Nr 120.7.2018 Burmistrza Toszka z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Toszka Nr 222/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie powołania Redaktora Naczelnego gminnej gazety samorządowej pod nazwą “Po troszku o Toszku”

PDFZarządzenie Nr 120.6.2018 Burmistrza Toszka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.5.2018 Burmistrza Toszka z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.4.2018 Burmistrza Toszka z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.3.2018 Burmistrza Toszka z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

PDFZarządzenie nr 120.1.2018 Burmistrza Toszka z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku

Dane kontaktowe
Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: 32 237-80-00
fax: 32 233-41-41
NIP: 9691605695
e-mail:
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 17.00
Piątek 7.00 - 13.00