Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Uchwały 2018

PDFUchwała Nr XLII/359/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Toszku na rok 2018

PDFUchwała Nr XLII/358/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XLII/357/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFUchwała Nr XLII/356/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

PDFUchwała Nr XLII/355/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 323/90, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XLII/354/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 619/199, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XLII/353/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 279/45, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XLII/352/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działek: 70 i 77, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XLII/351/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 53, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XLII/350/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Toszek osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Toszek na lata 2018-2021”

PDFUchwała Nr XLII/349/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym na lata 2018-2019”

PDFUchwała Nr XLII/348/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C na lata 2018-2019”

 

Dane kontaktowe
Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: 32 237-80-00
fax: 32 233-41-41
NIP: 9691605695
e-mail:
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 17.00
Piątek 7.00 - 13.00