Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Zarządzenia Burmistrza Toszka jako organu gminy - rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.12.2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.11.2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.9.2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 14 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.8.2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Giny Toszek w 2019 roku”

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.7.2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 14 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.6.2019 z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.5.2019 z dnia 3 stycznia 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.296.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.4.2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.3.2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie planu wykonawczego budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.2.2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 14 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.1.2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 14 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Dane kontaktowe
Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: 32 237-80-00
fax: 32 233-41-41
NIP: 9691605695
e-mail:
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 17.00
Piątek 7.00 - 13.00